Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
12 juillet 2014 6 12 /07 /juillet /2014 21:43

 

 

Torreno cebḥen leqwas

as tinniḍ d Bab Azun

aqlaɣ nussa-d d aḥewas

kra n wussan n bermesyun

remḍan d agi d afessas

di Ṭelian ur ttẓumun

 

Aqli-yin deg uzniq n Ṛom

la tesseɣ limoncello

ay aḥnin aka ay d lqum

mačči am lxuṛuṭu

lpizza ur teḥwaǧ aɣṛum

di tmurt n pommodoro

 

Ukerdis, 12-7-14

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article
11 juillet 2014 5 11 /07 /juillet /2014 14:18

 

 

Aqli-yin di Torrino
iṭij la itezzu
yerna ɣuzzifit wusan
lɣaci akw la ileɣu
lḥamu d afuṛnu
yerna nan d ṛemḍan
wa la ikkat lpirno
wa d lispresso
zhan akw meden henan

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article
10 juillet 2014 4 10 /07 /juillet /2014 19:10

 

 

Aqliyi di Montparnas
Urquel deg uteṛas
ageffur la-d yettceṛcuṛ
La-d yekkat am uḥlalas
abrid iḥawlas
yal ṛef la-d yettqudduṛ
remḍan agi neččayas
s la quiche n bibṛas
d lbira aɛzizen i lfatuṛ

 

Ukerdis 8 juilet 2014

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article
10 juillet 2014 4 10 /07 /juillet /2014 18:55

 

 

 

Aqliyin di Bilbao
qneɣ ibiri deg-dis
ulam'aka d anebdu
ageffur mebla lqis
sbeḥ tameddit d agu
idurar amzun d sris 

 

7-7-2014

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article
17 janvier 2014 5 17 /01 /janvier /2014 23:37

 

 

Zdi lqed-im a Tamguṭ
ɣef Tgergert ad iṛefṛef
uḥaq tasaft t-tbelluṭ
d useklu igezmen ixlef
deg Tmurt ur yettili lbuṭ
ya lukan ad yeɣli sqef
abrid-a tezdi teɣṛuṭ
si Bgayet armi d clef
ulac smaḥ ulac lbuṭ
skud di trugza neṭṭef
di leqṣeṛ yura cuṛuṭ
ur izmir yiwen as yanef

 

 

------------------------------------------------

Ay at wawal aẓidan
iheddṛen tidett am aman
yiswen tallit tseggem

Ay atma widek infan
Ḥertadem nissan
s tṛuka nezga ntellem

Nsefra ula deg-genwan
ur fellaɣ iban
mazal-aɣ nettulatem

Ay teẓda tsirt n zman
Nennzaf ur neksan
akud yettgabaṛ ṛṛcem

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article
12 janvier 2014 7 12 /01 /janvier /2014 12:45

 

Ata useggwas d amaynut
Yibbweḍ d yesruggut
Llint tebbura igenwan

 

Mmuggrent di yal tamurt
Argaz tameṭṭut
Ula d Γermondo n Milan

 

Γit-aɣ d a bab tsarut
Lli-yaɣ d tabburt
A nzeggret akw di laman

 

Ukerdis 2964

 

--------------------------------------------------

greɣ tiṭṭ-iw s azelmaḍ
ɣasseɣ s agumaḍ
deffir akin i-wgaraw

 

ur d neddi di luɣlaḍ
nenfa d am igḍaḍ
nfel i wakal azwaw

 

nuɣ-d igeni asemaḍ
afug n iziḍaḍ
nezgger i yilel azegzaw

 

ula d nekkwni nemselqwaḍ
abrid nemyemcaḍ
alami nbeddel amenẓaw

 

i-yi rzan d tala ufejḍaḍ
fellas ay ncaḍ
aqlaɣ nessenday uraw

 

Ukerdis 2964

 

 

 

 

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article
25 octobre 2013 5 25 /10 /octobre /2013 23:32

 

 

A Wjati

 

Nekkini ṛwaḥ ad ṛuḥeɣ
Qim di talwit a Wjati
Ma tecfiḍ asmi nejlaɣ
Ger uḥeggan d lyali
Mazal ik aken ik sneɣ
A win ijeṛben temẓi

 

Ay asen mi d-unageɣ
Nwali k id seg wṭaksi
Ma u-yiǧi ad skadbeɣ
Tuɣ ik i tmadaɣt uṛemli
Asen ar zdat i d rekbeɣ
Benddu ar deffir am isli

 

D Tafuɣalt neɣ iɣil Naɛli
Tikwal id ttmektayeɣ
Amenuɣ di lggira enni
Mazal-i la tthawaceɣ
Cfiɣ f Lḥusin Umahri
Xas aken lliɣ meẓiyeɣ

 

Di tallit enni ay ṛẓeɣ
Asmi nɣan Graziani
Ar sbiṭaṛ mi kecmeɣ
Deg Iεllalen akw terwi
Almi d tura i fehmeɣ
Napalm yesmir uṛumi

 

Si Maɛmaṛ ar Tiɣilt Bbugni
As tinniḍ d adrar n tmes
Tuddar ṛɣant irkwelli
S aṛuplan ma d iɣewwes
Ales asen kečč a Wjati
Γef asm'akken itt id nesɣṛes

Ukerdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article
18 octobre 2013 5 18 /10 /octobre /2013 22:59

 

 

Iwacu tεezbeḍ s iγnan
A win icuqen lebḥuṛ
Ay nnan d wa innan
Widak imeslen lehduṛ
Ayɣeṛ akw i d-nejlan
Am ilemẓi am aqṛuṛ

 

A sidi Muḥ d Amuqran
Aṭas aya ur k-id nzuṛ
Γit-d imenfa s lɛajlan
Ur tettu Dda Σacuṛ
Di Drancy i nemyusan
Qbel as caben lecfuṛ 


I nekwni iεezben s iγnan

Acḥal tura d aseggwas

Ur nfaq mi zrin wusan

Ay ul-iw recdeγ kullas

Ay agellid i t-yencan

Yagwi ad yazef lweswas

 

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article
20 mai 2013 1 20 /05 /mai /2013 08:48

Dimanche.giff3-1-.jpg

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article
20 mai 2013 1 20 /05 /mai /2013 08:47

Nnif.gif

Repost 0
Published by iflisen - dans Poésie
commenter cet article

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens