Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
6 décembre 2009 7 06 /12 /décembre /2009 21:37
source: DDK 7 dec 2009

Bgayet
Tajmilt i Ɛellawa Zerruqi d Nouara

 Tuɣaled tfaska tis snat n ccna d turi taqbaylit,deg wexxam n yedles Tawes ɛamruc n bgayet swahil d amerkanti, yeldi tiwwura ines ass n lexmis iɛeddan s tawer iceben n wacal inauren iqbayliyen di temzikent iɛemren tazeqa n wexxam n yedles .

Tamuɣli tikelt a tellad d ttajmilt i yuɣalen I wnaur Ɛellawa Zerruqi d Nwara, ahil yeba ɣef tuɣzi n setta wussan si 3 ɣer 8 dujenber . Tettuɣal tejmilt yal ass i yiwen unaur si isaragen id ittuheyyan ilmend n waya , ass n lǧemɛa Mass Racid Muxtari yewwid awal ɣef Zerruqi Ɛellawa, dɣa deg ass amenzu mbaɛd awal n (le commissaire) n tfaska mass Med Ben baba yerra tajmilt i yelmezyen i yettekkan di temzizelt agi u yennad d asnerni i tmussni nnsen di ccna d turi taqbaylit . Azal n sebɛa n lwilayat i yettekkan di temzizelt agi am Bgayet, Tizi uzzu, Bumerdas, B-buɛririǧ, Lezzayer taɣelnawt, Tubirett d Ǧiǧel .

     Deg w ass nni amezwaru tuɣall-as tejmilt i tgejdit n ccna tteqbaylit Dda Taleb Raba i wumi yettunefk warraz n leqdar d wessteɛref , id yennan deg wawal-is : «  Nukni s inauren nn zik ur nesɛi ara ttawilat neɣ tignatin am tigi , ncennu kan deg leqhawi nlemmed ɣer lecyux imeqranen, assa ilmezzyen tettunefkasen tegnitt iwakken ad ssnernin tamussni nsen di ccna d tturi, sarameɣ asen afud igerrzen d tebɣest tameqrant i wid ara yttekkin di temzizelt agi. »

     Imferrǧen ussan-d s aqa i wakken ad zren acennay nnsen Muemmed Ɛellawa I emmeln aas am yal tikkelt Ɛellawa yettekkes lxiq ɣef wulawen umeqran d umecu , yerra tazeqqa n wexxam n yedles Tawes Ɛemruc tetthuzzu s leɛya d ttyita ufus d tteɣratin.Mi tnesseqsa yennad :« Tanemirt i wid i yitabaɛen ,emlaɣten akken iyi emlen.Timzizelt agi n tfaska dayen igerzen s waas ,imi ilemyen waǧen wid ara tniɛiwnen , lemdu llah yella lǧil amaynut n ccna n teqbaylit , llan wid ireffden asafu id ǧǧan imeqranen uqbel nneɣ, sarameɣ asen tabɣest igerzen. »  Deg wass wis ssin tuɣal tejmilt i Nuwara susarag id iheyya Mass Muend Akli Sali , di temzizelt ttekkan dges tirebuyaɛ n Tizi-uzzu d Ǧiǧel, di tmeddit n wass Raba Asma yerra tajmilt i unaur Ait Lɛarbi Lhacmi . Deg wass wiss tlata asarag i lmend n unaur Si Mu id iheyya Mass A.Amezyan, di temzizelt ɛeddand tarbaɛt n Bgayet, tajmilt i unaur Xima Bacir rrantt « les Abranis », ssnnuba nnsen Nuwara , Mǧahed amid d Kamal emmadi wwin-d awal ɣef Zerruqi Ɛellawa .  Amaynut tikkelta d « les ateliers » id yellan ɣef dema n warrac imezyanen iwumi semman « le coin du conteur » d « les ateliers » n tira d lmuziga i lmend n yelmeyen ittekkan di temzizelt i wakken ad issinen ad arun issefra d lmuziga n tezlatin nnsen i yiman nnsen, amaynut nnien d rreba n yemyuraren s ccna iwumi neqqar s teqbaylit asemɛebber anda ttekkinssin icennayen neɣ snat trebuyaɛ ttembadalen issefra d ccna. 

     Di taggara n tfaska ittuheyyad yiwen udefilé ara yebdun si temdint taqburt n Bgayet alamma d axxam n yedles Tawes Ɛemruc , iwakken ad ttekkin akw imezdaɣ n Bgayet. Rnu ɣef waya timeɣriwin id ittuheyyan di temnain id berra n temdint n Bgayet am xerraa,Aqbu,Leqser…

     Ad yettunefk warraz i tlata n trebuyaɛ ad yefrarin di temzizelt ,d widak ar yettekkin deg tfaska taɣelnawt n ccna d turi tamaziɣt ara d yillin di lwilaya n tamenɣast.         

Djouher Chili

Partager cet article

Repost 0
Published by iflisen - dans Tamazight tatrart
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens