Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
13 février 2012 1 13 /02 /février /2012 00:47

ddk

 

 

« A tamγart clex afzim… »

Par

Mi ara twaliḍ tamγart-agi taqbaylit di liḥala am ta, amek ur tgezzem ara tasa-k, kečč yellan di lḥamu, sdat n tilibizyu d tawacult-ik. Ama ‘’rrezg n win ihenna wul-is, yusa-t-id nadam yeṭṭes’’. Tamurt n Leqbayel di twaγit, tarwa-s γef wayeg tettkel ad d-rren zaεma tiqit, wid-nni i d-ibedden d iqerra n tγiwanin neγ Lwilayat, ass-a yal yiwen anda yexmet.

Ass-a yal wa anda yessiẓin. Llan εad wid yefγen tamurt. ‘’Ahya ddin uqabac’’ akken i as-yenna winna. Anda-tt tirrrugza, anda tella teqbaylit di ‘’Lezzayer n yiseγ’’?! Nenna nezmer ad d-necbu leğnas: llan wid yeγran; wid yessnen amek teddunt temsal; wid zik yettgallan jmaεliman asmi sseḥsaben uqbel ad ttwaḥasben. Nenna yella lgaz d trisiti i usemmiḍ n cetwa, aγrum ad d-yeffeγ si lkuca, meεna nettu aya akk laqen-as wid ara ten-yesselḥuyen, nettu dakken d imdanen i yettbeddilen taswiεt s ttawilat-agi, mačči d ttawilat i yettbeddilen imdanen. Ihi teḍra yid-neγ am tgerfa asmi tebγa ad teḥfeḍ tikli n tsekkurt ur tezmir ara, mi truḥ ad d-tuγal γer tikli-s, tettu-tt, dγa teqqel tettneggiz. Neγ akken i as-yenna Fellag : ‘’asmi teffeγ Fransa si Lezzayer ur aγ-d-tiğği ara le mode d’emploi.’’ Nettu isγaren, nettu timizart, nettu tiwizi, nettu tiγezza, nettu tacemlit, Nettu d atmaten wa γer wa, nettu, nettu…’’neğğa-tt deg wafrasen’’
Asteqsi i aγ-iceγben d wa : amek llan kra n yimukan anda i d-sufγen ttawilat yerẓan asalu, ma d tamiwin-nniḍen am win yettrajun Rebbi? La aman, la trisiti, ulac ula d lmakla. Ttwaεezzlen weḥd-sen. Γef wakken i d-yewweḍ lexbar, tella lmuta di tuddart n Leqbayel, ur zmiren ara ad qablen taswiεt s yifassen d ilmawen. Σlaḥsab n APW, yal taγiwant tesεa ma ulac maḍi snat n tmacinin swayes ara fersen iberdan seg udfel.
Akken yebγu yili lḥal, mazal ciṭ n tfenṭazit γer kra n yimdanen di tuddart n Leqbayel. Yal win yesεan tamacint n yiman-is, yeffeγ-d ad yefres abrid. Yal win yesεan tafunast, yefreq ayefki-s γef lğiran asebber bnadem laẓ-is. Yal win yesεan asγar yefreq-it d wiyaḍ. Akka i as-d-tewwi ad tili tmurt n Leqbayel. Meεna, ‘’ay asyax deg-s yersen’’. Llan kra fursen tagnit-a i wakken ad ten-tesserbeḥ: ṣsawḍen taqerεet n lgaz γer 1OOO yidinaren neγ ugar, wammag lxeḍra ula d-yini umdan! Ṭtfet-aneγ i yugar aya! Nessaram kan taswiεt n wass-a, ad tili d tamsirt i uzekka.

Hocine.M

Partager cet article

Repost 0
Published by iflisen - dans Kabylie
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens