Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
22 juillet 2012 7 22 /07 /juillet /2012 21:20

ddk

 

Salim Benxelifa : aserqiqes n wawal

 

 

 

Tesuddes tesdawit n terga uzemur di Bgayet s lmendad n tidukla tadelsant n yinelmaden, yiwet n tejmilit i unaẓur ameqran Muḥya. Deg wahil n tejmilit-agi aṭas n leqdic i d-yellan am umezgun, isaragen akked tmedyazt. ¨Ɣer tama n tejmlit-agi nemlal akked d umedyaz Salim Benxelifa .

Salim Benxelifa , mebɣir ccek, d yiwen n yitri i d- yeflalin deg yigenni n tsekla taqbaylit tatrat imi ayen yettaru ( d isefra neɣ d tullisin) yegla-d s umaynut( ama s istental ama s uɣanib). Tira-s tuzzel di terga n wayen iceɣben amdan anda it-yuɣ lḥal. Ifayer-is d wid i d- yugmen neɛma-nsen si lqaleb anaṣli am akken tira teccucef di tidmi n tallit ideg nettidir. Deg wayen yura : « Yezga wawal am tala deg yimi n Uqbayli, d amwanes-is kra kkan laqrun deg tikli, ɣas ccetlat-nniḍen s tira i d-ttaǧǧent later n tmaddazin-nsent, nekni deg yiles i d-nefruri, seg ssut i teffeẓ setti-s n setti i d-yegma umezruy n walag-iw , ɣef umacahu i zeggren yidammen i d-yelḥan seg uẓar n Maziɣ armi d lǧedra n Gaya i yefrurin d tasiwin deg Tmazɣa d Numidya » . Xas akken tira-s teffeɣ i wayen nennum neqqar-it deg tmedyazt neɣ teskla taqbaylit Salim netta yeqqar : « Nekk uqbel kulci, d anelmad . Ssin akkin yella deg-i wadif n tmedyazt , acku ḥemleɣ tasekla s umata. Tamuɣli-w d tin yellan d tagraɣlant. Meḥsub d tin ur nqebbel ara ifergan ( ama d wid n timeti neɣ n tira) amer ahat ma ɣlin zrubat i d- yesebdedd zzman zdat-neɣ, ad as- nefk asnad i tikti akken ad tinig d tidmi war tilisa » . Tamedyazt, inumak-is lqayen, kkan i tidmi, kkan i taɣzint. Tiwkilin yessenṭaqen imedyazen ur lllint ara d tid yeslufuyen i waglugel n wallaɣ. Ɣer Salim tamedyazt d ayen nniḍen : « Tamedyazt, ɣef akken wallaɣ, d yiwen udem n tmena i d- yesentaqen « Nekk »inu. d yiwet n tadiwanit ger iman-iw d yixef-iw. Ilaq ad yilli uskasi –agi Uqbel ad yilli wanfal sanga nniḍen ». Ayen nniḍen d tibḥatin n unadi, d tiregwa deg yettazel yixef ikenfen, d iberden deg tikta tewwid ad mɣint akken ad fkent iguma yettawin amdan ɣer reḥba n talsa . yeqqar salim : « Nekk » n yal yiwen yeḥwaj inig ɣer wanda nniḍen. Ayen umu neqqer « nniḍen » mačči kan d amkan neɣ d amdiq i d-yezgan akkin ( ailleurs) yella ( a beɛda) d iḥulan, d tidmi, d innig n wallaɣ ɣer kra yellan d uffir . Iḍen yezmer ad yaggem tikta si yal aɣbalu neɣ tala. Ayen nniḍen d kra iccuden ixef n umdan ɣer tudert neɣ yeqnen tudert ɣef yixef n umdan ». Awal yesidir ineq, yella deg lemtul nneɣ. Meɛna tazmert n wawal ɣer win itt-yesnen , yeẓra amek tettawi lmil : « Awal yezmer ad yawwi isurifen ɣer zdat, am akken yezmer ad yawwi isurifen ɣef deffir. Awal am ssif di snat lejwayeh-is yeqḍaɛ. » . Ulac lǧens ur nefki azal i wawal. Awal ma ibedd, tbedd timeti, ma yecceḍ, yecceḍ yid-s yidles s umata. Ɣer Salim aya ulac deg-s ccek. S wawal i tettidir cetla : « Awal yettawid isurifen ɣer zdat, ticki i d -yeddem anamek ines si timeti anda id illul. Ma yemderkel wawal ɣef yir asekud ad as teḍru am tsekurt ibedlen rric-is, din id tettili tawecḍa ɣer isegraraben ur tettmager luḍa. Aɣbel ur yelli d ama ynut. Qqaren at zik a win yeddan d win it-yifen ad yettɛaned ad yaweḍ. Amek id tettban tamedyazt teqbaylit i Salim amek yegga leqrar-is. Yenna : « amek ara tenfal tmedyazt ɣer talsa ? I wacu ? Aɛni akka tura ur telli ara d talsawit ? Nekk ɣef wakken ttwaliɣ ur yelli deg wacu temgared tmedyazt taqbaylit ɣef tmedyazt n leǧnas nniḍen. Nezmer ad nnini belli nekni s leqbayel nettiddir ayen tettiddir telsa i meṛṛa, dayemmi ayen ara d- tefk tidmi nneɣ yedda akked wakud d tallit deg nella, ɣef anact-a tamedyazt nneɣ ula d netta-t d amur neɣ d teḥjur yettikkin di lebni n telsa. Akken bɣunt mgaradent tikta maca llan inumak n kra temsal reṣṣan leqrar deg ixef i lebda. Ɣer Salim tafsut tella « D agama….d imɣan akked iguma n lexlawi n yiman yellan deg-nneɣ » , tilelli « D taruẓi n kra yellan d ackal… neɣ d ahudu n waciwen ikeblen inumak n tudert », tameṭut « D azgan di tudert », Illel « D ayen i d-yettuɣalen….. d lemri… mačča yemgared kra ɣef ayen-nni , imi lebḥer ur yeḥwaǧ ara as nmud akken ad yerr », yellu « kra i yiffen ! », tasekla « Ur telli ara d tamedyazt kan… tasekla d isekilen…. i d-yettmalen ! .

Akka i d Salim Benxalifa, d amedyaz yemǧazin d tikta i tezzin deg allaɣ-is, d amdan yesirqiqisen awal amer ad yezuzen tamedurt-is !

 

Ait Slimane Hamid

Partager cet article

Repost 0
Published by iflisen - dans Tamazight tatrart
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens